Algemene voorwaarden :

 1. De digitale menukaart is een dienstenpakket met inbegrip van een levering van specifiek drukwerk aangeboden door buurthandelgids.be BV aan gebruikers die het Bestelformulier “Bestel nu en betaal later” invullen, zoals dit vanaf 03.05.2021 is gepubliceerd op https://dedigitalemenukaart.be
 2. Deze actie is geldig voor alle bestellingen die worden ontvangen t.e.m. 31.05.2021 voor dit dienstenpakket.
 3. Het dienstenpakket met inbegrip van specifiek drukwerk bestaat uit volgende 5 componenten, die er allen integraal deel van uitmaken:
  3.1. buurthandelgids.be BV ontwerpt een unieke QR code voor de besteller.
  3.2. buurthandelgids.be BV maakt en onderhoudt een digitale koppeling met de menukaart, zoals deze door de besteller wordt aangeleverd in digitale vorm, dit kan via het bestelformulier, of via een doorgave per e-mail, of met een verwijzing naar de website van de besteller waarop deze is terug te vinden.
  3.3. buurthandelgids.be BV voert aanpassingen en/of wijzigingen van de menukaart met een maandelijks maximum van 4 uit, zonder enige financiële meerkost mits de besteller deze schriftelijk via e-mail doorgeeft op het e-mailadres: [email protected]
  De correct doorgegeven aanpassingen zullen door buurthandelgids.be BV ten laatste binnen de 24 uur, na ontvangst worden doorgevoerd, tenzij de besteller een later startmoment vermeld bij de doorgave van de betreffende wijziging.
  3.4.1. buurthandelgids.be BV ontwerpt een tafelsticker met opname van de unieke QR code met respect voor de huisstijl.
  3.4.2. buurthandelgids.be BV levert 100 tafelstickers in een vierkant formaat van 9cm/9cm. Er worden géén extra leveringskosten aangerekend.
  3.5.1. buurthandelgids.be BV ontwerpt een wand/raamsticker met opname van de unieke QR code met respect voor de huisstijl.
  3.5.2. buurthandelgids.be BV levert 10 wand/raamstickers in een rechthoekig formaat van 14,8 cm/ 21 cm. Er worden géén extra leveringskosten aangerekend.
 4. De dienstverlening zoals beschreven onder punten 3.2. en 3.3. is verzekerd voor een duurtijd van 12 maanden, beginnende vanaf de datum dat de betaling van de prijs zoals vermeld onder 5. op rekening van buurthandelgids.be BV is ontvangen.
 5. De bijzondere actieprijs voor dit dienstenpakket bedraagt € 99,95 + btw en is enkel geldig voor bestellingen die worden ontvangen in de periode van 03/05/2021 t.e.m. 31.05.2021.
 6. Door het aanvaarden van de bestelling binnen deze actie, verzekert buurhandelgids.be BV dat er pas gefactureerd zal worden aan de besteller en dit 90 dagen na activatie van De Digitale Menukaart.
 7. buurthandelgids.be BV verbindt er zich toe om alle bestellingen die worden ontvangen als volgt op te leveren:
  De onderdelen 3.1. | 3.2. | 3.4.1. | 3.5.1. worden geleverd binnen de 5 dagen na ontvangst van de menukaart die door de besteller in digitale vorm wordt bezorgd zoals vermeld onder hogervermeld punt 3.2.
 8. De onderdelen 3.4.2. en 3.5.2. zullen worden geleverd binnen een periode van 5 dagen nadat de effectieve betaling effectief op rekening van buurthandelgids.be is ontvangen.
 9. De gebruiker verklaart zich akkoord dat facturen uitsluitend worden verzonden via
  e-mail en dit naar het opgegeven e-mailadres zoals dit is genoteerd op het digitale inschrijvingsformulier https://dedigitalemenukaart.be
 10. De besteller kan na de periode van 12 maanden zoals beschreven onder punt 4. blijven beroep doen op de diensten zoals deze zijn beschreven onder de punten 3.2. en 3.3. aan de vaste prijs van € 99,95 + btw. De verlenging van deze dienstverlening gebeurt NIET automatisch. De besteller zal hiertoe een uitnodiging per e-mail ontvangen en dit ten laatste 14 dagen voor de einddatum van de eerste periode, waarbij hij zijn keuze dient bekend te maken. Wanneer buurthandelgids.be BV geen reactie mag ontvangen binnen de 7 dagen na verzending van de uitnodigingsmail, wordt de dienstverlening gestopt en de koppeling met de digitale menukaart gedeactiveerd.
 11. Alle facturen zijn voorafgaand aan de activatie van de koppeling te betalen, zo niet wordt de dienstverlening zonder voorafgaandelijke mededeling eenzijdig beëindigd door buurthandelgids.be
 12. buurthandelgids.be BV kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de menukaarten zoals deze worden doorgegeven door elke gebruiker.